Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

5ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
ü      Να εφαρμόσουν οι μαθητές τη τεχνική οργάνωσης ενός ερωτηματολογίου.
ü      Να εξασκηθούν στη χρήση των  πινάκων για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και τη σχεδίαση γραφημάτων.
ü      Να αναπτύξουν προβληματισμούς και νοήματα μέσα από δημόσια συζήτηση.
ü      Να εξασκηθούν στην παραγωγή τεκμηριωμένων κειμένων με στόχο την κριτική παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Α) Βασιζόμενοι στο υποερώτημα που έχει αναλάβει η ομάδα σας, δημιουργείστε ένα ερωτηματολόγιο για να ελέγξετε τις  :
·         ΓΝΩΣΕΙΣ: Τι γνωρίζουν σχετικά με το θέμα;
·         ΓΝΩΜΕΣ: Τι γνώμη έχουν γι’ αυτό;
·         ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ: Τι πιστεύουν;
·         ΑΞΙΕΣ: Τι εκτιμούν πιο πολύ;
·         ΣΤΑΣΕΙΣ: Τι θα έκαναν;
·         ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ: Τι κάνουν;
των ατόμων που συμμετέχουν στην έρευνα ( μαθητές – μαθήτριες  - γονείς – εκπαιδευτικοί). Κάθε ομάδα γράφει από 5 ερωτήσεις για να δημιουργήσουμε ένα ερωτηματολόγιο και απευθύνεται σε διαφορετικό πληθυσμό (δείγμα πληθυσμού 25-30 ατόμων/ κατηγορία) (διαθέσιμος χρόνος 20΄)

Β) Αφού συμπληρωθούν τα ερωτηματολόγια , επεξεργαζόμαστε στατιστικά τα δεδομένα και δημιουργούμε γραφήματα (διαθέσιμος χρόνος 30΄)

Γ) Παρουσιάστε τις απαντήσεις σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )

Δ) Συγκρίνετε τις απαντήσεις των διαφορετικών ομάδων, για την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων (διαθέσιμος χρόνος 15΄)3ο - 4ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3ο - 4ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:     
ü      Να εξασκηθούν οι μαθητές στη δημιουργία και την επεξεργασία  βίντεο και φωτογραφίας.
ü      Να αναφέρουν ποιες είναι διαφορές  ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν;
ü      Να αξιοποιούν τις ΤΠΕ για να συλλέξουν  δεδομένα και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της
έρευνας τους.
ü      Να παράγουν ένα μουσικό έργο το οποίο θα επιλέξουν.

Α) Συγκεντρώστε υλικό (φωτογραφίες, πληροφορίες, άρθρα, συνεντεύξεις) για τις δια φορές στο τρόπο ζωής σε σχέση με το παρελθόν στην πόλη μας , απαντώντας στα ερωτήματα: 
·         Με ποιο τρόπο  η ανάπτυξη της τεχνολογίας , έχει διευκολύνει τη ζωή μας;
·         Ποιο είναι το  μεγαλύτερο πρόβλημα των κατοίκων στην πόλη μας , σε σχέση με τις άλλες πόλεις της χώρας μας και των άλλων χωρών;
·         Ποια είναι η πιο σημαντική δια φορά στο τρόπο ζωής σε σχέση με το παρελθόν , στον τομέα που επιλέξατε;
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σαν πηγές φωτογραφικά στιγμιότυπα, αποσπάσματα  συγκεκριμένων ταινιών,  ηχογραφημένες αφηγήσεις, συνεντεύξεις από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας κ.λ.π. (ιδιαίτερη αναφορά στον τομέα που επέλεξε η ομάδα σας), για κάθε χρονική περίοδο.
(διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Β) Αφού επεξεργαστείτε το υλικό που συγκέντρωσε ο καθένας σας , δημιουργείστε μια συνοπτική αναφορά σε όλα τα παραπάνω, χωρίζοντας τις πληροφορίες σας σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους (μέχρι 5 σελίδες) (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Γ) Επιλέγουμε τραγούδια που θα χρησιμοποιήσουμε για μουσική επένδυση του βίντεο μας . Εξετάζουμε τη δυνατότητα της απόδοσης από τα μέλη της ομάδας μας (διαθέσιμος χρόνος 10΄-30΄)

Δ) Δημιουργούμε ολιγόλεπτα ενημερωτικά βίντεο αξιοποιώντας το υλικό που συγκεντρώσαμε (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Ε) Παρουσιάστε την αναφορά σας και τα  βίντεο σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )


Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
   . ΤΙΤΛΟΣ – ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ   (όπως αναφέρονται στον αρχικό καταμερισμό των εργασιών)
    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  (ΕΝΟΤΗΤΕΣ ,ΠΙΝΑΚΕΣ , ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ με τις αντίστοιχες σελίδες)
    ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ (βασικό ερώτημα- υποερωτήματα) :            
1.       Ποιο είναι το ζήτημα; Τι ερευνήθηκε ακριβώς;  Γιατί έχει ενδιαφέρον;                                                   (Θα αναλύσετε το Κεντρικό ερώτημα και τα Υποερωτήματα σε μία – δύο παραγράφους)
2.       Ποιος είναι ο σκοπός της έρευνας;
3.       Ποιο αναμένουμε εκ των προτέρων να είναι το αποτέλεσμα της έρευνας; (υπόθεση)                          (Θα κάνετε μια εκτίμηση για τα συμπεράσματα που αναμένονται, από το ερωτηματολόγιο και την έρευνα πεδίου που πραγματοποιήσαμε  - σύγκριση των πιθανών απαντήσεων των ομάδων που απευθυνθήκαμε )
4.       Γιατί νομίζουμε ότι είναι σημαντική αυτή η ερευνητική εργασία;
5.       Ποιοι είναι οι περιορισμοί της ; (π.χ. περιορισμένη διάρκεια, μικρό δείγμα, ελάχιστοι πόροι)
        ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ/ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (πορεία εργασίας: ακολουθείστε τη χρονική αλληλουχία των φύλλων εργασίας)
1.       Συνοπτική περιγραφή με χρονολογική σειρά των διαδικασιών (αναφερθείτε σε όλες τις δραστηριότητες που έγιναν εντός και εκτός σχολείου)
2.       Ερευνητικές συνθήκες (χρονική διάρκεια, χώρος που πραγματοποιήθηκε η έρευνα)
3.       Δείγμα έρευνας (αριθμός ερωτηθέντων ανά κατηγορία σε όλα τα ερωτηματολόγια)
4.       Ερευνητικά εργαλεία (π.χ. ερωτηματολόγια, δελτία παρατήρησης κ.λ.π. , τα οποία παρουσιάζονται στο παράρτημα )
 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
1.     Σύντομη και περιεκτική περιγραφή της  ερευνητικής εργασίας - αναφορά στα συμπεράσματα της έρευνας και στην υλοποίηση ή όχι των στόχων που είχαμε θέσει ( γράφεται σε χρόνο αόριστο )


Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:
Στόχος:
ü  Να προσδιορίσουν οι μαθητές τα επιμέρους ερωτήματα.
ü  Να μάθουν να συντάσσουν εννοιολογικούς χάρτες και να δημιουργούν αφίσες.
ü  Να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από τη ζωγραφική, το κολάζ, τις μεικτές τεχνικές ή τις Τ.Π.Ε.
ü  Να ορίσουν οι μαθητές κανόνες και να τους εφαρμόσουν.
ü   Να ασκηθούν στην αυτενέργεια και στη συλλογική εργασία.
ü  Να εξασκηθούν στη δημιουργία blog για να αναρτήσουν την εργασία τους


Α) Συμπληρώστε το συνημμένο  συμβόλαιο – θυρεό (διαθέσιμος χρόνος 20΄)
Β) Παρουσιάστε το θυρεό σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )
Γ) Κατασκευάστε τον εννοιολογικό χάρτη της : «ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ » χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα freemind ή δημιουργώντας μια αφίσα, εστιάζοντας στο υποθέμα που έχει αναλάβει η ομάδα σας (διαθέσιμος χρόνος 60΄)
Δ) Παρουσιάστε το χάρτη σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )

Ε) Δημιουργούμε blog για να δημοσιεύουμε  σταδιακά  τα φύλλα εργασιών, τα τεχνήματα των ομάδων, τα σχόλια μας και όλο το υλικό που ετοιμάσαμε στο διαδίκτυο, με σκοπό την επικοινωνία των μελών της ομάδας και του υπεύθυνου καθηγητή και εκτός σχολικής αίθουσας (διαθέσιμος χρόνος 30΄)

Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
1.Συμπλήρωση ερωτηματολόγιου – γνωριμία με την ομάδα 1 διδακτική ώρα
2. Εννοιολογικός χάρτης  (αφίσα)– θυρεός (συμβόλαιο)- καθορισμός αρμοδιοτήτων-δημιουργία blog     
     3 διδακτικές ώρες 
3.Πρόλογος (σκοπός έρευνας – υπόθεση)
     2 διδακτικές ώρες 
4.Κυρίως θέμα (σύγκριση με το παρελθόν, μελέτη του τρόπου ζωής των τελευταίων ετών, ανάλυση πλεονεκτημάτων- μειονεκτημάτων )
     6 διδακτικές ώρες 
5.Δημιουργία βίντεο
     4 διδακτικές ώρες 
6.Ολοκλήρωση 1ου μέρους : αξιολόγηση – συμπεράσματα- σύνθεση εργασίας- παρουσίαση- ανάρτηση εργασίας στο διαδίκτυο
     4 διδακτικές ώρες 

2ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
7.Πραγματοποίηση επίσκεψης  (επεξεργασία δεδομένων πεδίου)
   4 διδακτικές ώρες 
8.Ερωτηματολόγιο – γραφήματα – συμπεράσματα (κριτική ανάλυση) - αρχική παρουσίαση
   6 διδακτικές ώρες 

9.Ολοκλήρωση 2ου μέρους : αξιολόγηση – συμπεράσματα- σύνθεση εργασίας- παρουσίαση- ανάρτηση εργασίας στο διαδίκτυο
   4 διδακτικές ώρες 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
►Νεοελληνική αρχιτεκτονική, Δημήτρης Φιλιππίδης, Μέλισσα
►Αναζητώντας τη γνώση , Εφευρέσεις, David Salaviya, Αξιωτέλλης & Σία ΕΠΕ
http://christiannaloupa.wordpress.com/%CE%B7-%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5-beautiful-old-athens/
 ► http://www.lifo.gr/team/lola/34138
 ►   http://www.paliaathina.com./
http://www.cinegreece.com/
http://portal.kathimerini.gr/4Dcgi/4dcgi/_w_articles_kathextra_1_17/09/2006_164673
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_100007_12/11/2011_462565
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=352133
http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.prwtagwnistes&id=801
https://docs.google.com/file/d/0B1qSSgdlzkT7NDJmYTNhZjktYjhmZi00OTAyLThhMjYtY2MxNjM5NzUwZDI2/edit?hl=en_US
► http://www.youtube.com/watch?v=vhlnuILzQj4  (βίντεο με παλιές φωτογραφίες)
 ► http://www.youtube.com/watch?v=2ilK_4LX9mM   (βίντεο με παλιές φωτογραφίες)
  ► http://www.youtube.com/watch?v=10REngP648Q#t=61  (βίντεο με  φωτογραφίες από τις αρχές του 20ου αιώνα)
 ► http://www.youtube.com/watch?v=ksGGGlFUz9w   (βίντεο με παλιά μέσα μεταφοράς)

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

                        ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
                        «Η ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΘΕΣ… ΣΗΜΕΡΑ»   
ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1η ΟΜΑΔΑ 2η ΟΜΑΔΑ 3η ΟΜΑΔΑ 4η ΟΜΑΔΑ 5η ΟΜΑΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ            
1ο  ΑΡΧΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ          ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΒLOG   ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΌ ΤΑΙΝΙΕΣ   ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ    ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ        ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 ΑΡΧΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ          ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΒLOG   ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΌ ΤΑΙΝΙΕΣ   ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ    ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ        ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 ΑΡΧΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ          ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΒLOG   ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΌ ΤΑΙΝΙΕΣ   ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ    ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ        ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 ΑΡΧΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ          ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΒLOG   ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΌ ΤΑΙΝΙΕΣ   ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ    ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ        ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 ΑΡΧΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ          ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΒLOG   ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΌ ΤΑΙΝΙΕΣ   ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ    ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ        ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5o
2ο ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ  ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ        ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ       ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ  ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ        ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ       ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ  ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ        ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ       ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ  ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ        ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ       ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ  ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ        ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ       ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  6ο, 7o, 8o, 9o 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΚΑΜΑΡΙΩΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:    «Η ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΘΕΣ ... ΣΗΜΕΡΑ»                    (διαφορές του τρόπου ζωής με στοιχεία από κινηματογραφικές ταινίες και αφηγήσεις ατόμων)
Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μέσα από την συγκεκριμένη ερευνητική εργασία  θα προσπαθήσουμε να γεφυρώσουμε τα  μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος της Α΄ Λυκείου και τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών, με τη μελέτη των διαφορών του τρόπου ζωής τα τελευταία χρόνια στην πόλη μας.
 Κεντρικό ερώτημα:
 • Ποιες διαφορές υπάρχουν στον τρόπο ζωής της σημερινής αστικής κοινωνίας με το παρελθόν ( κατοικία , μεταφορές, εκπαίδευση, ένδυση , διατροφή, επικοινωνία , διασκέδαση)
Σκοπός:
 • Να αναπτύξουν οι μαθητές και οι μαθήτριες κοινωνική και κριτική σκέψη, ώστε να κατανοούν, να παρεμβαίνουν και να ευαισθητοποιηθούν σε σχέση με τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην αστική κοινωνία.
 • Να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν δεξιότητες με τη  συμμετοχή τους σε δημιουργικές δραστηριότητες.
 • Να ασκηθούν στην αυτενέργεια, όπως και στη συλλογική εργασία, να αποκτήσουν ενεργητική σχέση με τη ζωή τους.
 • Να μάθουν να χειρίζονται τη γνώση και την καλλιτεχνική ευαισθησία έτσι ώστε να γεφυρώνουν το ρεαλισμό με τη φαντασία.
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
  Α) Πεδίο Περιβάλλον και Αειφορία.
Β) Ανθρωπιστικά Μαθήματα (Έκθεση-Έκφραση , Κείμενα, Αγγλικά).
Γ) Πεδίο Τέχνη και Πολιτισμός ( Εικαστικά , Μουσική, Κινηματογράφος).
Δ) Μαθηματικά, Τεχνολογία .
 Να έχω πάντα μαζί μου:
ü   Χαρτόνια κανσόν
ü  Μαρκαδόρους
ü   Χάρακες – τρίγωνα
ü  Κόλλα – ψαλίδι
ü  Οτιδήποτε ανέλαβα να υλοποιήσω για λογαριασμό της ομάδας

Απαιτείται ΠΡΟΣΟΧΗ στην :
ü  Εφαρμογή των κανόνων του συμβολαίου
ü  Τήρηση του χρονοδιαγράμματος
ü  Συμπλήρωση του ατομικού ημερολογίου
ü  Συνέπεια στις αρμοδιότητες που αναλαμβάνω
ü  Συνεχή  ανατροφοδότηση
ü  Αυτοαξιολόγηση  
ü  Ενημέρωση του ατομικού φακέλου με αντίγραφα της εργασίας που ανέλαβα να υλοποιήσω
Εναλλαγή των ρόλων μεταξύ των μελών της ομάδας
(συντονιστής: οργανώνει – γραμματέας: σημειώνει – σχεδιαστής: υλοποιεί – ερευνητής :ψάχνει – παρουσιαστής: παρουσιάζει)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!

1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1ο ΣΤΑΔΙΟ)             ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
ü  Να κατανοήσουν οι μαθητές τη τεχνική οργάνωσης ενός ερωτηματολογίου.
ü  Να μάθουν να χρησιμοποιούν τους πίνακες για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και τη σχεδίαση γραφημάτων.
ü   Να προσεγγίσουν κριτικά οι μαθητές τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στις μεγαλουπόλεις σήμερα  σε σχέση με το παρελθόν
ü   Να γνωριστούμε μεταξύ μας.
Α) Συμπληρώστε το ακόλουθο ερωτηματολόγιο (διαθέσιμος χρόνος )
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ :
 1. Με ποιο τρόπο  η ανάπτυξη της τεχνολογίας , έχει διευκολύνει τη ζωή μας;
α) βελτίωση του βιοτικού επιπέδου
β) αύξηση του μέσου όρου ζωής
γ) μείωση του χρόνου εργασίας
δ) μείωση του σωματικού μόχθου
ε) άλλο ……………………………………………………………………………….
 1. Σε ποιο τομέα θεωρείτε ότι υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια;
α) μεταφορές
β) διατροφή
γ) επικοινωνία
δ) κατοικίες
ε) ψυχαγωγία
στ)άλλο ……………………………………………………………………………….
 1. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το  μεγαλύτερο πρόβλημα στις μεγαλουπόλεις;
α) κυκλοφοριακό
β) έλλειψη χώρων πρασίνου
γ) μόλυνση και περιβαλλοντικά προβλήματα
δ) άλλο ……………………………………………………………………………….
 1. Ποια θεωρείτε πιο σημαντική δια φορά στο τρόπο ζωής σε σχέση με το παρελθόν;
α) την ελευθερία έκφρασης
β) τον περισσότερο ελεύθερο χρόνο
γ) το άγχος
δ) την αλλοτρίωση  και την κρίση ηθικών αξιών
ε) την οικονομική κρίση και την αυξημένη ανεργία
στ) άλλο ……………………………………………………………………………….
 1.  Θεωρείτε καλύτερη τη ποιότητα ζωής στη Αθήνα τη δεκατία του ………….   γιατί …………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
 1. Μου αρέσει να ασχολούμαι
α) με τη μουσική (να αναφέρετε αν γνωρίζετε  κάποιο μουσικό όργανο……………………….)
β) με το θέατρο
γ) με  το χορό
δ) με τη ζωγραφική
ε) με τον αθλητισμό
στ) με τους Η.Υ. (να αναφέρετε ποια προγράμματα χρησιμοποιείτε με ευκολία ………………… ………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..)
ζ) άλλο  ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
 1. Διάλεξα το συγκεκριμένο θέμα ερευνητικής εργασίας γιατί
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………


Β) Χρησιμοποιείστε το για να παρουσιαστείτε στην ομάδα (διαθέσιμος χρόνος )