Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013

1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1ο ΣΤΑΔΙΟ)             ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
ü  Να κατανοήσουν οι μαθητές τη τεχνική οργάνωσης ενός ερωτηματολογίου.
ü  Να μάθουν να χρησιμοποιούν τους πίνακες για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και τη σχεδίαση γραφημάτων.
ü   Να προσεγγίσουν κριτικά οι μαθητές τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στις μεγαλουπόλεις σήμερα  σε σχέση με το παρελθόν
ü   Να γνωριστούμε μεταξύ μας.
Α) Συμπληρώστε το ακόλουθο ερωτηματολόγιο (διαθέσιμος χρόνος )
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ :
  1. Με ποιο τρόπο  η ανάπτυξη της τεχνολογίας , έχει διευκολύνει τη ζωή μας;
α) βελτίωση του βιοτικού επιπέδου
β) αύξηση του μέσου όρου ζωής
γ) μείωση του χρόνου εργασίας
δ) μείωση του σωματικού μόχθου
ε) άλλο ……………………………………………………………………………….
  1. Σε ποιο τομέα θεωρείτε ότι υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια;
α) μεταφορές
β) διατροφή
γ) επικοινωνία
δ) κατοικίες
ε) ψυχαγωγία
στ)άλλο ……………………………………………………………………………….
  1. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το  μεγαλύτερο πρόβλημα στις μεγαλουπόλεις;
α) κυκλοφοριακό
β) έλλειψη χώρων πρασίνου
γ) μόλυνση και περιβαλλοντικά προβλήματα
δ) άλλο ……………………………………………………………………………….
  1. Ποια θεωρείτε πιο σημαντική δια φορά στο τρόπο ζωής σε σχέση με το παρελθόν;
α) την ελευθερία έκφρασης
β) τον περισσότερο ελεύθερο χρόνο
γ) το άγχος
δ) την αλλοτρίωση  και την κρίση ηθικών αξιών
ε) την οικονομική κρίση και την αυξημένη ανεργία
στ) άλλο ……………………………………………………………………………….
  1.  Θεωρείτε καλύτερη τη ποιότητα ζωής στη Αθήνα τη δεκατία του ………….   γιατί …………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
  1. Μου αρέσει να ασχολούμαι
α) με τη μουσική (να αναφέρετε αν γνωρίζετε  κάποιο μουσικό όργανο……………………….)
β) με το θέατρο
γ) με  το χορό
δ) με τη ζωγραφική
ε) με τον αθλητισμό
στ) με τους Η.Υ. (να αναφέρετε ποια προγράμματα χρησιμοποιείτε με ευκολία ………………… ………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..)
ζ) άλλο  ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
  1. Διάλεξα το συγκεκριμένο θέμα ερευνητικής εργασίας γιατί
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………


Β) Χρησιμοποιείστε το για να παρουσιαστείτε στην ομάδα (διαθέσιμος χρόνος )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου