Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
1.Συμπλήρωση ερωτηματολόγιου – γνωριμία με την ομάδα 1 διδακτική ώρα
2. Εννοιολογικός χάρτης  (αφίσα)– θυρεός (συμβόλαιο)- καθορισμός αρμοδιοτήτων-δημιουργία blog     
     3 διδακτικές ώρες 
3.Πρόλογος (σκοπός έρευνας – υπόθεση)
     2 διδακτικές ώρες 
4.Κυρίως θέμα (σύγκριση με το παρελθόν, μελέτη του τρόπου ζωής των τελευταίων ετών, ανάλυση πλεονεκτημάτων- μειονεκτημάτων )
     6 διδακτικές ώρες 
5.Δημιουργία βίντεο
     4 διδακτικές ώρες 
6.Ολοκλήρωση 1ου μέρους : αξιολόγηση – συμπεράσματα- σύνθεση εργασίας- παρουσίαση- ανάρτηση εργασίας στο διαδίκτυο
     4 διδακτικές ώρες 

2ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
7.Πραγματοποίηση επίσκεψης  (επεξεργασία δεδομένων πεδίου)
   4 διδακτικές ώρες 
8.Ερωτηματολόγιο – γραφήματα – συμπεράσματα (κριτική ανάλυση) - αρχική παρουσίαση
   6 διδακτικές ώρες 

9.Ολοκλήρωση 2ου μέρους : αξιολόγηση – συμπεράσματα- σύνθεση εργασίας- παρουσίαση- ανάρτηση εργασίας στο διαδίκτυο
   4 διδακτικές ώρες 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου