Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013

Εννοιολογικός Χάρτης 5ης Ομάδας


Εννοιολογικός Χάρτης 3ης Ομάδας

Εννοιολογικός Χάρτης 4ης Ομάδας

Εννοιολογικός Χάρτης 2ης Ομάδας


Εννοιολογικός Χάρτης 1ης Ομάδας
Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ 5ης ομάδας

  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
                        "Η ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ … ΣΗΜΕΡΑ"
 ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ :
    
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ BLOG / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
Παπαντωνοπούλου Ηλιάνα – Νταλακούρας Κώστας
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ + ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ + ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΡΟΛΟΓΟΣ)
Πετροπούλου Φιλοθέη
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ BΙΝΤΕΟ
Παπαντωνοπούλου Ηλιάνα
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ + ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 1ο ΣΤΑΔΙΟ)
Νταλακούρας Κώστας – Ράλλη Μαρία
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
Πετροπούλου Φιλοθέη
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑΙΝΙΕΣ
Παρασκευοπούλου Εύα – Ράλλη Μαρία
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ + ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ        (ΕΠΙΛΟΓΟΣ)
Νταλακούρας Κώστας
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΡOWERΡOINT
Παπαντωνοπούλου Ηλιάνα
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ + ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ        (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 2ο ΣΤΑΔΙΟ)
Παρασκευοπούλου Εύα
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ + ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
Παρασκευοπούλου Εύα
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ + ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ        (ΕΠΙΛΟΓΟΣ)
Παπαντωνοπούλου Ηλιάνα
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΡOWERΡOINT
Παπαντωνοπούλου Ηλιάνα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ 4ης ομάδας

  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
                        "Η ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ … ΣΗΜΕΡΑ"
 ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ :
    
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ BLOG / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
Ντούλε Νίκος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ + ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ + ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΡΟΛΟΓΟΣ)
Παναγιωτόπουλος Νίκος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ BΙΝΤΕΟ
Ντούλε Νίκος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ + ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 1ο ΣΤΑΔΙΟ)
Πουλή Μαρία
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
Ξαφουγιάννη Μαριάννα
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑΙΝΙΕΣ
Χίμπα Νταρουίς
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ + ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ        (ΕΠΙΛΟΓΟΣ)
Ποταμούσης Στέλιος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΡOWERΡOINT
Ντούλε Νίκος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ + ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ        (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 2ο ΣΤΑΔΙΟ)
Ποταμούσης Στέλιος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ + ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
Ντούλε Νίκος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ + ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ        (ΕΠΙΛΟΓΟΣ)
Πουλή Μαρία
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΡOWERΡOINT
Ποταμούσης Στέλιος

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ 3ης ομάδας

  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
                        "Η ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ … ΣΗΜΕΡΑ"
 ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ :
    
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ BLOG / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
 Πλατανιά Δέσποινα
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ + ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ + ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΡΟΛΟΓΟΣ)
Ρετιτάγκος Γιώργος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ BΙΝΤΕΟ
Πλατανιά Δέσποινα
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ + ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 1ο ΣΤΑΔΙΟ)
Παπαδημητρόπουλος Νίκος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
Παπαχαρίση Διονυσία
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑΙΝΙΕΣ
Παπαβασιλείου Κατερίνα
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ + ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ        (ΕΠΙΛΟΓΟΣ)
Παπαχαρίση Διονυσία
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΡOWERΡOINT
Παπαβασιλείου Κατερίνα
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ + ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ        (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 2ο ΣΤΑΔΙΟ)
Παπαβασιλείου Κατερίνα – Πλατανία Δέσποινα
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ + ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
Ρετιτάγκος Γιώργος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ + ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ        (ΕΠΙΛΟΓΟΣ)
Παπαχαρίση Διονυσία
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΡOWERΡOINT
Παπαδημητρόπουλος Νίκος