Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ 4ης ομάδας

  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
                        "Η ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ … ΣΗΜΕΡΑ"
 ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ :
    
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ BLOG / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
Ντούλε Νίκος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ + ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ + ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΡΟΛΟΓΟΣ)
Παναγιωτόπουλος Νίκος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ BΙΝΤΕΟ
Ντούλε Νίκος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ + ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 1ο ΣΤΑΔΙΟ)
Πουλή Μαρία
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
Ξαφουγιάννη Μαριάννα
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑΙΝΙΕΣ
Χίμπα Νταρουίς
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ + ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ        (ΕΠΙΛΟΓΟΣ)
Ποταμούσης Στέλιος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΡOWERΡOINT
Ντούλε Νίκος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ + ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ        (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 2ο ΣΤΑΔΙΟ)
Ποταμούσης Στέλιος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ + ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
Ντούλε Νίκος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ + ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ        (ΕΠΙΛΟΓΟΣ)
Πουλή Μαρία
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΡOWERΡOINT
Ποταμούσης Στέλιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου