Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2014

7ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:     
ü  Να εξασκηθούν οι μαθητές στη συγκέντρωση δεδομένων από πρωτογενείς πηγές (περιγραφική έρευνα).
ü  Να μεταφέρουν τα στοιχεία που κατέγραψαν σε γραφήματα.
ü  Να εξοικειωθούν με τη χρήση των  πινάκων .
ü  Να εξασκηθούν στην παραγωγή τεκμηριωμένων κειμένων με στόχο την κριτική παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.Α) Αναζητήστε και καταγράψτε ταινίες που σχετίζονται και προβάλλουν εικόνες της παλιάς Αθήνας και δείχνουν σκηνές που αναφέρονται  στο θέμα σας, συμπληρώνοντας τον πίνακα (1) που επισυνάπτεται (προτεινόμενες σελίδες αναζήτησης :
·         http://www.cinegreece.com/,

( Ο καθένας σας προτείνει τουλάχιστον 3-4 διαφορετικές ταινίες)
  (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Β) Μεταφέρετε τα στοιχεία που συγκεντρώσανε όλα τα μέλη της ομάδας σας, στον πίνακα (2) που σας δίνεται, υπολογίζοντας τον αριθμό των ταινιών ανά κατηγορία, για να διαπιστώσουμε ποιες προτείνονται περισσότερο. Να αναφερθεί ποια  ταινία και ποιους ηθοποιούς σημειώσατε  περισσότερο (διαθέσιμος χρόνος 10΄)

Γ)  Στη συνέχεια επεξεργαζόμαστε στατιστικά τα δεδομένα μας και δημιουργούμε γραφήματα (διαθέσιμος χρόνος 15΄)

Δ) Παρουσιάστε τις απαντήσεις σας στις υπόλοιπες ομάδες και προτείνετε μια  ταινία για να παρακολουθήσουμε στη τάξη (διαθέσιμος χρόνος )

Ε) Συγκρίνετε τις απαντήσεις των διαφορετικών ομάδων στην ολομέλεια , για την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων (διαθέσιμος χρόνος 15΄)ΠΙΝΑΚΑΣ 1  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΑΙΝΙΩΝ             ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ:
ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ:
Α/Α
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΟΥ ΓΥΡΙΣΤΗΚΕ
ΤΙΤΛΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ/ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΑΙΝΙΑΣ

1


2
3
45678910ΠΙΝΑΚΑΣ 2  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΑΙΝΙΩΝ / ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ


        ΟΜΑΔΑ:                                                                     Α/Α
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΙΝΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΨΑΤΕ
 (τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο)
ΤΙΤΛΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
 (που προτάθηκε περισσότερο)
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ/ΕΣ
(που σημειώσατε περισσότερο)
1
2


3


4
5
6
7
8
9
10

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου