Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

8ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

8ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
ü  Να εφαρμόσουν οι μαθητές τη τεχνική οργάνωσης ενός ερωτηματολογίου- συνέντευξης.
ü  Να εξασκηθούν στη χρήση των  πινάκων για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και τη σχεδίαση γραφημάτων.
ü  Να αναπτύξουν προβληματισμούς και νοήματα μέσα από δημόσια συζήτηση.
ü  Να εξασκηθούν στην παραγωγή τεκμηριωμένων κειμένων με στόχο την κριτική παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Α) Προετοιμάστε την επίσκεψη μας στο κέντρο της  Αθήνας, δημιουργώντας ένα ερωτηματολόγιο  , το οποίο θα απευθύνετε σε άτομα που θα συναντήσετε στην προγραμματισμένη μας επίσκεψη , για να ελέγξετε τις  :
·         ΓΝΩΣΕΙΣ: Τι γνωρίζουν σχετικά με το θέμα;
·         ΓΝΩΜΕΣ: Τι γνώμη έχουν γι’ αυτό;
·         ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ: Τι πιστεύουν;
·         ΑΞΙΕΣ: Τι εκτιμούν πιο πολύ;
·         ΣΤΑΣΕΙΣ: Τι θα έκαναν;
·         ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ: Τι κάνουν;
των ατόμων που συμμετέχουν στην έρευνα ( άντρες – γυναίκες). Κάθε ομάδα γράφει από 5 ερωτήσεις σχετικές με το υποερώτημα μας,  για να δημιουργήσουμε ένα ερωτηματολόγιο και απευθύνεται σε διαφορετικό πληθυσμό (δείγμα πληθυσμού 25-30 ατόμων/ κατηγορία) (διαθέσιμος χρόνος 20΄)

Β)Ηχογραφείστε τις απαντήσεις των ερωτηθέντων (μπορείτε να απευθύνετε τις ερωτήσεις σας και στα αγγλικά, αν ρωτήσετε κάποιους που δεν γνωρίζουν τη γλώσσα μας) (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Γ)Συλλέξτε φωτογραφικό υλικό κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, για να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία έκθεσης φωτογραφίας , που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος της χρονιάς (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Δ) Αφού συμπληρωθούν τα ερωτηματολόγια , επεξεργαζόμαστε στατιστικά τα δεδομένα και δημιουργούμε γραφήματα (διαθέσιμος χρόνος 30΄)

Ε) Παρουσιάστε τις απαντήσεις σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )


ΣΤ) Συγκρίνετε τις απαντήσεις των διαφορετικών ομάδων, για την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων (διαθέσιμος χρόνος 15΄)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου