Πέμπτη, 8 Μαΐου 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 2ου ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ (ΟΜΑΔΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 2ου ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ (ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ)


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2ου ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ (ΟΜΑΔΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ)


ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΙΝΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΨΑΜΕ
1951-60 2
1961-70 8
1971-80 2
1981-90 1
1991-00 0